Video

OSTPOLSKAN - Av Tove Bagge och Luise Rube

Efter ett trevlig lov på Ransbysätern i Värmland, där vi fick äta så mycket getost som vi ville, skrev vi den här polskan.