Publikationer

Karin Grellsson

Karin Grellsson (1896-1979) är en traditionsbärare från Delsbo, norra Hälsingland. Hon hade ett stort repertoar folkliga visor av olika slag och diktade även egna visor om sin älskade hembygd kring Dellen sjöarna. Jag har studerat hennes musikaliska och textliga gestaltning. En början till vad jag har kommit fram till kan läsas här:

Karin Grellssons textlig gestaltning.pdf (1,9 MB)

Karin Grellssons musikaliska gestalning.pdf (2,2 MB)