Musik  

Längtan
av Luise Rube

https://soundcloud.com/luise-rube/langtan

 

Modusvalen
trad Vals efter Karl Pohl från Dalarna
arr Sjängelmy

soundcloud.com/luise-rube/modusvalsen-folkkvartetten

 

Festen
Festen trad från Hälsingland & Mikaelivisan trad från Gästrikland
arr Sjängelmy

soundcloud.com/luise-rube/festen-folkkvartetten-demo-mp3